"Interferència" (Interference)

He tornat a un dels meus boscos preferits, a Lloret de Mar. He fet servir un dels meus materials preferits, les branques seques d'alzina surera. I també escorça d'un pi caigut que hi havia aprop.

(Eng.)

Coming back to my favourite forest, in Lloret de Mar. Using one of my favourite materials, cork oak branches. Now also using some bark from a dead pine close to there.

© Esteve Dalmau. Design by YGB.