"Laberint el.líptic" (Elliptical labyrinth)


(English below)

Aquest va estar el segon intent de realitzar aquesta peça. El primer cop el vent vaf fer voleiar totes aquestes fulles de boga quan anava més o menys per la meitat. Aquest cop encara bufava força, però va tenir el detall de deixar-m'ho acabar...

That was the second attempt to finish this work. First time, the wind blew away all this little bulrush leaves. This time wind was blowing anyway, but it let me finish this piece...
© Esteve Dalmau. Design by YGB.