Article a Cultura Inquieta sobre la meva obra

https://www.google.com/amp/s/culturainquieta.com/es/lifestyle/item/19047-el-arte-efimero-de-esteve-dalmau-una-oda-a-la-elocuencia-silenciosa-de-la-naturaleza.amp.html

© Esteve Dalmau. Design by YGB.